Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III 2. Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Tytuł: Wystąpienie Spółki Pawotex na Targach Mosbuild 2010.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III 6. Rozwój Mikro– i Małych Przedsiębiorstw.

Tytuł: Zakup profilarki do profilowania listew wykończeniowych z taśm ze stali nierdzewnej i aluminiowej.